Prowadzący: Piotr Bachoński – Percepti Edukacja https://perceptiedukacja.pl/

Tytuł szkolenia: Budowanie profesjonalnego wizerunku dyrektora szkoły poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych

Cel ogólny: nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie skutecznego i asertywnego komunikowania się z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkół

Cele szczegółowe:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

  • rozumie przyczyny zachowania rozmówcy powodujące trudności komunikacyjne
  • świadomie pracuje z przekonaniami mającymi wpływ  na komunikowanie się
  • panuje nad stresem w sytuacjach trudnych, konfliktowych
  • świadomie wykorzystuje strategie komunikacyjne i stawia granice
  • odpowiednio reaguje, nawiązując rozmowę

Zagadnienia:

  • dlaczego niektóre rozmowy odbieramy jako „trudne” – praca z przekonaniami
  • odpowiednie reagowanie na początku rozmowy (dostrzegam – interpretuję – odczuwam – reaguję)
  • uzyskiwanie kontroli nad rozmową (panowanie nad stresem, wykorzystanie technik komunikacyjnych
  • przeciwdziałanie trudnościom komunikacyjnym (kwadrat komunikacyjny wg F. Schulza von Thuna, metakomunikacja)
Kategorie: Aktualności