SIECI WSPÓŁPRACY WOM – SPOTKANIE NR 1

19 października 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy nauczycieli czterech grup przedmiotów.Ustalono na nim plan działań oraz termin kolejnego spotkania.Spotkanie poprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim:Pani Katarzyna Tomicka – grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,Pan Mariusz Walak – grupa Więcej…

LEKCJE OTWARTE W SP-18

Lekcja: Wycieczka do ZOO. Spacerujemy wśród egzotycznych zwierząt na macie do kodowania. Lekcja: Utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Lekcja: Jakie tajemnice skrywa woda? Lekcja: Zastosowanie czujnika ultradźwięków w robotach lego Mindstorms EV3. 19 października 2020 r. nauczyciele Więcej…