SIECI WSPÓŁPRACY WOM – SPOTKANIE NR 1

19 października 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy nauczycieli czterech grup przedmiotów.Ustalono na nim plan działań oraz termin kolejnego spotkania.Spotkanie poprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim:Pani Katarzyna Tomicka – grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,Pan Mariusz Walak – grupa Więcej…