WYKŁADY PROBLEMOWE

29 czerwca 2020 r. nauczyciele Szkoły Ćwiczeń uczestniczyli w trzech wykładach problemowych, prowadzonych online przez specjalistów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

WYKŁAD 1

Jak mówić, żeby nas słuchano? Wspomaganie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli.

Prowadzący: dr Małgorzata Olejarz – specjalistka z zakresu kultury słowa, komunikacji
i autoprezentacji.


WYKŁAD 2

Nauczyciel – uczeń – rodzic. Mediacje i negocjacje w przestrzeni życia szkoły.

Wspomaganie kompetencji negocjacyjno-komunikacyjnych nauczycieli.

Prowadzący: dr Elżbieta Lipowicz – specjalistka z zakresu komunikacji, mediator.

WYKŁAD 3

Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych uczniów pełnosprawnych
i z niepełnosprawnościami.
Prowadzący: dr hab. prof. UZ. Jarosław Bąbka – specjalistka z edukacji włączającej.