Informacje

Spotkanie: 04.11.2019

Od godziny 8:00 do 12:00 zajęcia w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus

1. Nieastronomiczna zawartość DS 2:
– możliwości wyświetlania różnych cząsteczek (wygląd/budowa pliku);
– ludzkie ciało.

Przerwa

2. SOS – możliwość korzystania i wyświetlania wizualizacji od NOAA:
– prezentacja wybranej zawartości astronomicznej;
– pokaz wybranej zawartości geograficznej;
– pokaz wybranej zawartości biologicznej/przyrodniczej.

Przerwa kawowa

3. Dark Matter – prezentacja nowej wersji symulatora kosmosu:
– panel kontrolny;
– pokaz możliwości wyświetlania Data to Dome (zdjęcie/film bezpośrednio na kopułę);
– pokaz możliwości wyświetlania modeli 3d;
– przegląd zawartości związanej z budową ludzkiego ciała (biologia/przyroda).

Przerwa

4. Pokaz  „Capcom Go!” 3D.

12:00-13:00 przerwa, przejście do CNK CP, po drodze obiad.

Od godziny 13:00 do 16:30 zajęcia w Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczym

  1. Nowoczesny warsztat pracy przyrodnika

Część 1.

Przyroda w obiektywie (makrofotografia i mikrofotografia). Rola i sposoby przygotowania dokumentacji oraz analiza zebranego materiału. Bioróżnorodność przyrody w skali makro i mikro – podstawy pracy w terenie i w laboratorium. Prezentacja materiału filmowego.

Przerwa kawowa

Część 2.

Przyroda doświadczalnie – eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych. Możliwości zakładania prostych hodowli.  Tworzenie prostych pomocy dydaktycznych. Podstawy teoretyczne i praktyczne mikroskopowania z wykorzystaniem mikroskopów biologicznych oraz adapterów umożliwiających zapis obrazu oraz wykorzystanie przygotowanych materiałów do celów edukacyjnych – samodzielna praca uczestników szkolenia.


Spotkanie: 21.10.2019

Od godziny 8:00 do 12:00 zajęcia w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus

1. Zapoznanie uczestników ze specyfiką Planetarium:
– rys historyczny;
– Studio – prezentacja;
– Sala lotów kosmicznych – prezentacja.

Przerwa

2. Multimedialny system projekcyjny DigitalSky 2 (DS 2):
– panel sterowania DS 2;
– tworzymy pokazy – od pomysłu do storytellingu;
– skrypty w DS 2;
– krótki pokaz „na żywo” (nauczyciele obserwują obsługę DS 2 od strony prezentera).

Przerwa kawowa  

3.  Astronomiczna zawartość DS 2:
– przegląd poszczególnych zestawów skryptów i podgląd wybranych na kopule;
– korzystanie z różnych baz danych obiektów.

12:00-13:00 przerwa, przejście do CNK CP, po drodze obiad.

Od godziny 13:00 do 16:30 zajęcia w Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczym

1.  Przyroda wokół nas. Zajęcia wprowadzające

Część 1.

Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym – wprowadzenie. Kreatywne  formy przekazywania wiedzy, czyli nauka przez zabawę i eksperymenty – zajęcia przy stanowiskach interaktywnych w CNK- Centrum Przyrodniczym.

Przerwa kawowa

Część 2.

Źródła pozyskiwania informacji przyrodniczych, formy zastosowania wiedzy zdobytej podczas zajęć, pozyskiwanie, przygotowanie i analizowanie materiału przyrodniczego – zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Zajęcia praktyczne „Woda w przyrodzie” – wprowadzenie, pokazy i samodzielne wykonywanie doświadczeń.