Lekcja: Wycieczka do ZOO. Spacerujemy wśród egzotycznych zwierząt na macie do kodowania.


Lekcja: Utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Lekcja: Jakie tajemnice skrywa woda?


Lekcja: Zastosowanie czujnika ultradźwięków w robotach lego Mindstorms EV3.


19 października 2020 r. nauczyciele Szkoły Ćwiczeń poprowadzili lekcje otwarte dla nauczycieli szkół wspierających oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zapraszamy na fotorelację.

MATEMATYKA
TEMAT: TWIERDZENIE PITAGORASA W ZADANIACH EGZAMINACYJNYCH.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. DOROTA GOŁĄB

EDUKACJA MATEMATYCZNA
TEMAT: DOSKONALENIE TECHNIKI RACHUNKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SCANNERA KODÓW QR.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. BEATA PAZIO


KOŁO PRZYRODNICZE
TEMAT: PREPARATY MIKROSKOPOWE ŚWIEŻE WSTĘPEM DO ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI PRZYRODNICZEJ.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. KATARZYNA APENIT – WOJCIECHOWICZ


EDUKACJA PRZYRODNICZA
TEMAT: DLACZEGO LIŚCIE SĄ KOLOROWE?
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. BOŻENA GAJEWSKA


JĘZYK NIEMIECKI
TEMAT: Darf ich vorstellen? Das ist mein Freund Peter. – CZY MOGĘ SIĘ PRZEDSTAWIĆ? TO MÓJ PRZYJACIEL PETER.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. KATARZYNA WOJCISZEWSKA


JĘZYK ANGIELSKI
TEMAT: That’s my T-shirt. UŻYCIE ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH this/that, these/those I PRZYMIOTNIKÓW W ROZMOWACH O UBRANIACH.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. ANETA GAWRON


INFORMATYKA
TEMAT: ZASTOSOWANIE  ELEMENTÓW ZESTAWU LEGO MINDSTORMS EV3 W PROGRAMOWANIU ROBOTÓW.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY – p. DAWID PRZYŚLAK


KOŁO INFORMATYCZNE
TEMAT: WYKORZYSTANIE ROBOTÓW DASH I DOT W EDUKACJI.
PROWADZĄCY – p. CEZARY JASIŃSKI

Kategorie: Aktualności