5 października 2020 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki, zorganizowane przez Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

Zajęcia pod hasłem ,, Matematyka w przyrodzie’’ rozpoczęły się w Centrum Przyrodniczym. Panie prowadzące zajęcia przedstawiły interdyscyplinarny model nauczania klas 1-8 z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych. Omówiły różne metody i techniki aktywizujące uczniów, pokazały możliwości połączenia matematyki i przyrody na podstawie zagadnień: ciąg Fibonacciego, symetria w przyrodzie i geometria w przyrodzie (bryły Platońskie).

Druga część warsztatów odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nauczyciele poznali nowe narzędzie w edukacji – Mandelbulber- fraktale 3D. Uczestnicy mieli możliwość tworzenia fraktali w programie Mandelburber , a także obejrzeli pokaz filmowy, którego tematem przewodnim były fraktale.