KONFERENCJA INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA PROJEKTU

10 lutego 2020 r.
odbyła się konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP-18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim”. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: SP-1, SP-6, SP-15, SP-28, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze oraz SP w Nietkowie i Leśniowie Wielkim, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
Ważnym elementem konferencji były wystąpienia gospodarzy: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 Pana Andrzeja Brychcego, który podkreślił ogromne zaangażowanie kadry szkoły w podjęcie działań projektowych oraz Pana Jarosława Skorulskiego – naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra, który  zapewnił, że władze miasta planują dalsze funkcjonowanie Szkoły Ćwiczeń po zakończeniu projektu i  widzą jej znaczenie dla rozwoju lokalnej oświaty.

Podczas konferencji wystąpili także m.in. prof. dr hab. Michał Klichowski z UAM w Poznaniu (Edukacja (w) przyszłości. Uczenie się wspomagane technologicznie z perspektywy wyników najnowszych badań naukowych), Agnieszka Pietryka z ORE (Szkoły ćwiczeń na mapie edukacyjnej Polski), dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (przedstawienie działań UZ), Leszek Weichert z WOM w Gorzowie (wnioski z diagnozy szkół), Krzysztof Rosiński (przedstawienie oferty ZOK dla szkół), dr Anita Famuła – Jurczak (omówienie formuły współpracy między szkołami, partnerami
a nauczycielami), Hanna Gajewska – Dzielińska – wicedyrektor SP-18 (ogólne zasady działania Szkoły Ćwiczeń w latach 2019-2021).
Uczestnicy projektu będą mieli okazję do wzbogacenia bazy szkoły, wzmocnienia swoich kompetencji, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych.