SZKOŁA TUTORÓW

Szkoła Tutorów to wyjątkowy 64-godzinny program rozwojowy dla osób związanych z edukacją, który kończy się otrzymaniem Certyfikatu Tutora I stopnia. To szansa na odnowienie relacji mistrz–uczeń, efektywny rozwój talentów podopiecznych i podniesienie prestiżu szkoły i uczelni. Collegium Wratislaviense prowadzi wdrożeniowe programy dedykowane dla instytucji edukacyjnych, które chcą przygotować swoich pracowników do pracy metodą tutoringu lub wdrożyć ją jako metodę pracy w swojej instytucji.

DLA KOGO?

  • przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
  • uniwersytetów i szkół wyższych (tutoring akademicki),
  • instytucji edukacyjnych,
  • organizacji pozarządowych.

DLACZEGO TUTORING?

Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami wykorzystywaną przez najlepsze placówki edukacyjne na świecie. Przynosi ponadprzeciętne efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirujący i ożywczy dla podopiecznych i samych nauczycieli, tutorów, a także zwiększa ich prestiż zawodowy i osobisty. 
Tutoring powoduje odnowienie relacji mistrz–uczeń, efektywny rozwój talentów podopiecznych i podniesienie prestiżu placówki.

W dobie niżu demograficznego wysokiej jakości tutoring funkcjonujący w ramach Państwa Instytucji jest szansą na skupienie się na indywidualnych potrzebach i predyspozycjach podopiecznych, daje możliwość wyróżnienia się i przyciągnięcia osób chcących się rozwijać. Dzięki tutoringowi kryzys demograficzny dosięgający instytucje edukacyjne jest w rzeczywistości szansą na rozwój i osiąganie jeszcze lepszych rezultatów!