SZKOŁA COACHINGU

EDU COACH ICI – NOWY, TWÓRCZY WYMIAR EDUKACJI,

60 / 120 godzinny kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Szkolenie prowadzi Lilianna Kupaj – dyrektor zarządzająca Szkoły Coachingu Lilianna Kupaj, prezes Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. Jest akredytowanym Coach Master Trainer ICI, a także akredytowanym Coachem oraz  Superwizorem Izby Coachingu. Pracuje jako mentor, trener, wykładowca akademicki. Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego i wypuściła w świat pierwszych Nauczycieli – Coachów. Autorka wielu książek, w tym trzech o tematyce EduCoachingowej. Znalazła się w prestiżowym gronie najlepszych Coachów
i Trenerów polskich w „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku. W 2017 roku zdobyła prestiżową nagrodę od Stowarzyszenia Coachów Polskich – „Skrzydła Coachingu” za promowanie coachingu edukacyjnego w Polsce.

 • Coaching jest efektywną metodą wspierania realizacji celów – zarówno indywidualnych, jak i celów placówek. Od trzydziestu lat sprawdza się
  w biznesie,   a obecnie otwiera się na nowoczesne placówki edukacyjne
  .
 • Kurs zarządzania w kulturze coachingowej dla dyrektorów placówek oświatowych przygotowuje sprawnych liderów do swobodnego posługiwania się Prawem Oświatowym, a także gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności
  planowaniu i organizowaniu budżetu kierowanych przez nich placówek.
 • Techniki coachingowe wpływają na tworzenie wizerunku współczesnego dyrektora placówki oświatowej, łączącego w sobie cechy lidera zespołu,
  z którym pracuje i menadżera placówki, którą zarządza.
 • Techniki coachingowe wpływają na efektywność działań szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Pozwalają na realizację działań systemowych, wypracowanych wspólnie i wdrażanych w życie szkoły przez jej nauczycieli.
 • Metody coachingowesprzyjają budowaniu postaw nauczycieli wobec siebie nawzajem, wobec uczniów i rodziców, wzmacniając relacje interpersonalne. Wyzwalają potencjał osób i zespołów, zwiększają motywację i efektywność pracy.
 • Coaching kierunkuje działania na samodzielne szukanie rozwiązań problemów, z jakimi przychodzi nam się mierzyć w życiu zawodowym i osobistym.
 • Wykorzystanie metod coachingowych wzmacnia wizerunek szkoły jako organizacji uczącej się (OUS), promującej ustawiczne doskonalenie kompetencji i budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się.
 • Coaching sprawdza się jako metoda profilaktyki wypalenia zawodowego, pozwalając odnaleźć satysfakcję, sens i radość czerpaną z kontaktów z ludźmi. Daje również narzędzia do obniżania poziomu stresu, jaki towarzyszy pracy
  w edukacji.

Coaching pomaga w:

 • zdobyciu nowych i doskonalenia posiadanych już kompetencji,
 • zwiększeniu efektywności i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • podniesieniu zaangażowania do realizowanych działań,
 • umiejętności identyfikowania i eliminowania napotkanych trudności,
 • osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 • zwiększeniu pewności siebie i wzrostowi samoświadomości,
 • większym zaangażowaniu do pracy i współpracy z innymi,
 • poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zachowania,
 • poprawie pracy zespołowej oraz pracy z uczniami,
 • rozwijaniu potencjału nauczyciela, który przełoży się na rozwój potencjału ucznia.

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI:

 1. Organizacja przestrzeni coachingowej dla nauczycieli, budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.
 2. Komunikacja w coachingu edukacyjnym.
 3. Inteligencja emocjonalna nauczyciela.
 4. Modele coachingowe, wpływowe – mocne pytania.
 5. Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.
 6. Sponsoring.

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA DYREKTORÓW:

 1. Coaching w szkole. Rola lidera w zarządzaniu zmieniającym się środowiskiem pracy.
 2. Czym jest, a czym nie jest coaching? Istota skutecznego coachingu w szkole.
 3. Poziomy skutecznego coachingu w szkole: Dyrektor szkoły – Nauczyciel – Uczeń.
 4. 11 kompetencji coachingowych w pracy dyrektora.
 5. Model rozmowy coachingowej wg GROW i DILTS
 6. Coaching indywidualny w pracy dyrektora. Jak poprowadzić profesjonalną rozmowę coachingową z nauczycielem.
 7. Coaching całych zespołów nauczycielskich.
 8. Motywacja w pracy dyrektora – motywacyjne DNA nauczyciela
 9. Jak motywować poszczególne typy osobowości?
 10. Przywództwo oraz inspiracja:
  • Świadome budowanie autorytetu dyrektora
  • Budowanie tożsamości przywódczej

Szkolenie kończy się wydaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu Coacha oraz  zaświadczenia MEN.

Na ostatnich zajęciach uczestnik może zdobyć międzynarodową akredytację i tytuł EduCoacha ICI.