19 października 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy nauczycieli czterech grup przedmiotów.
Ustalono na nim plan działań oraz termin kolejnego spotkania.
Spotkanie poprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim:
Pani Katarzyna Tomicka – grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
Pan Mariusz Walak – grupa nauczycieli informatyki oraz matematyki,
Pan Mirosław Kwiatkowski – grupa nauczycieli języków obcych.

Kategorie: Aktualności