PROGRAM SZKOLENIA „OD NAUCZYCIELA DO TRENERA”.

SZKOLENIE PROWADZĄ TRENERZY EDUNATION:
PANI ANNA POPŁAWSKA, PANI AGNIESZKA KRUSZYŃSKA, PANI LUIZA WÓJTOWICZ-WAGA.

WPROWADZENIE – KIM JEST TRENER NAUCZYCIELI?

 • Kim jest trener?
 • Czym się różni trener od prezentera?
 • Jakie umiejętności powinien mieć trener nauczycieli a jakie prezenter konferencyjny?
 • Czym się różnią różne formy szkoleniowe: szkolenie, warsztat, mentoring, coaching?

MODUŁ 1 – JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRE SZKOLENIE?

Lekcja 1 – Badanie potrzeb szkoleniowych

 • Skąd wiedzieć, z czego szkolić nauczycieli?
 • Jak odpowiednio zbadać potrzeby nauczyciela? Jakich metod i narzędzi użyć?
 • Ankiety, obserwacje, wywiady czy eksperymenty – jak najlepiej badać potrzeby?
 • Czym jest potrzeba szkoleniowa, a czym zachcianka szkoleniowa?
 • Jak odpowiednio zbadać potrzeby decydenta lub właściciela szkoły?
 • Które potrzeby są ważniejsze – nauczycieli czy właściciela szkoły?

Lekcja 2 – Przygotowanie programu szkolenia nauczycieli/lektorów

 • Jak przygotować program w oparciu o zbadane potrzeby i zaplanowany cel?
 • Jak zaplanować efektywnie czas?
 • Jakie są etapy przygotowania szkolenia i jaką powinno mieć ono strukturę?
 • Czym są ćwiczenia pasywne, a czym aktywne?
 • O jakich efektach pamięciowych nie możesz zapomnieć planując szkolenie dla nauczycieli?
 • Jakie są ograniczenia dorosłych w zdobywaniu wiedzy i jak działa ich pamięć?
 • Jak sterować szkoleniem, uwzględniając te elementy?


MODUŁ 2 – OTWIERANIE SZKOLEŃ

Lekcja 3 – Rozpoczęcie szkolenia

 • Jak dobrze rozpocząć szkolenie nauczycieli/lektorów?
 • Jak nawiązać kontakt z grupą nauczycieli i z jej pojedynczymi uczestnikami?
 • Co to są dobre lodołamacze?
 • Jak zbudować bezpieczeństwo nauczycieli na początku procesu szkoleniowego?
 • Jak zbadać nastawienie nauczycieli do szkolenia i trenera?
 • Jak zbadać potrzeby nauczycieli i ich poziom motywacji?

Lekcja 4 – Pierwsze wrażenie

 • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?
 • Jak zbudować swoją wiarygodność jako trener nauczycieli?

Lekcja 5 – Cele szkolenia – wyznaczanie i weryfikacja

 • Jak sprawdzać, z jakimi celami świadomymi i ukrytymi przyszli na szkolenie nauczyciele i lektorzy?
 • Jak weryfikować pod koniec szkolenia, czy cele nauczycieli zostały osiągnięte?
 • Co to jest „teoria celów”?
 • W jakie cele angażujemy się najbardziej?
 • Jak na osiąganie celów szkolenia nauczycieli wpływa bezpośrednia gratyfikacja i czym ona jest?

MODUŁ 3 – METODY AKTYWIZOWANIA GRUP

Lekcja 6 – Poziom energii w grupie

 • Jak dbać o poziom energii w grupie szkoleniowej?
 • Jak organizować pracę w zespołach nauczycieli?
 • Jak podnosić poziom energii i jak go obniżać?

Lekcja 7 – Dyskusja rozwojowa

 • Jak zadawać dobre pytania w trakcie szkolenia (kiedy pytania otwarte, kiedy zamknięte, kiedy odbijające, kiedy kontrolne, kiedy odraczające)?
 • Jak prowadzić dyskusję nauczycieli? Jak reagować, gdy uczestnik ma pytanie do trenera?
 • Jakie zadania ma trener w trakcie prowadzenia dyskusji?
 • Jak motywować uczestników do wymiany doświadczeń?

Lekcja 8 – Kreatywność

 • Jak podnosić poziom kreatywności nauczycieli szkolenia? Od czego on zależy?
 • Jaki jest wachlarz metod kreatywnych?

Lekcja 9 – Drama

 • Scenki, odgrywanie ról – po co organizować takie formy szkoleniowe?
 • Czy zabawa w teatr ma szkoleniowy sens?

Lekcja 10 – Atmosfera w sali

 • Jakie są metody i strategie poprawiania nastroju w grupie nauczycieli?
 • Jak możesz wpłynąć na atmosferę w grupie szkoleniowej?

MODUŁ 4 – TECHNOLOGICZNE WSPOMAGANIE SZKOLENIA

Lekcja 11 – Zacznijmy od podstaw

 • Jaki sprzęt będzie Ci potrzebny podczas prezentacji, jaki zapewni Ci komfort pracy, a jaki może uratować Ci życie w razie, gdy napotkasz problem?
 • Czym się różni HDMI i VGA i dlaczego warto znać różnicę?
 • Jaki prezenter kupić i czy w ogóle warto go mieć?
 • Co ma w swojej magicznej torbie trener, który chce być gotowy na różne rzeczywistości, które spotyka na salach szkoleniowych?

Lekcja 12 – Prezentacja

 • Skąd brać ładne grafiki i legalne zdjęcia do swoich prezentacji?
 • W jaki sposób można poprowadzić szkolenie na innym narzędziu, niż poczciwy Power Point?

Lekcja 13 – Materiały szkoleniowe

 • Jakie narzędzia pozwolą przygotować Ci atrakcyjne wizualnie materiały szkoleniowe, jak je udostępniać elektronicznie?
 • Jak stworzyć elektroniczny ebook szkoleniowy?

Lekcja 14 – Ankiety i feedback ze szkolenia

 • Jakie narzędzia pozwolą zebrać Ci feedback przed lub po szkoleniu?

Lekcja 15 – Houston we have a problem

 • Jakie problemy z technologią najczęściej mogą Ci się przydarzyć i jak można się na nie przygotować, lub jak ich uniknąć?
 • Co zrobić, gdy potrzebujesz internetu podczas prezentacji, a wifi nie działa?
 • Co zrobić, gdy rzutnik lub komputer nie działa, a bez slajdów nawet nie chcesz myśleć o przeprowadzeniu szkolenia?

MODUŁ 5 – WEBINARIA – PROWADZENIE WEBINARÓW

Lekcja 16

 • Promocja szkoleń na webinariach i FB live – jak, dlaczego i o czym warto pamiętać?

Lekcja 17

 • Trochę techniki i człowiek się nie gubi – wybieramy odpowiedni program.

Lekcja 18

 • Trochę techniki i człowiek się nie gubi – wybieramy odpowiedni sprzęt.

Lekcja 19

 • Webinaria a FB live – jaka jest różnica i jak to zrobić w mediach społecznościowych?

MODUŁ 6 – PREZENTACJE – PRZYGOTOWYWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI W POWER POINT

Lekcja 20

 • Wybór stylu graficznego, spójność graficzna i kolorystyczna.

Lekcja 21

 • Tworzenie slajdu, formatowanie slajdu, ilość informacji na slajdzie.

Lekcja 22

 • Ustawianie animacji.

Lekcja 23

 • Multimedia w prezentacji: ustawienie dźwięku i filmów.

Lekcja 24

 • Źródła legalnych zdjęć.

MODUŁ 7 – TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE SZKOLENIA

Lekcja 25 – Przyczyny trudnych sytuacji

 • Jakich trudnych sytuacji możesz się spodziewać w grupie nauczycieli w trakcie szkolenia?
 • Jakie mogą być przyczyny konfliktu między nauczycielami w trakcie szkolenia?
 • Czy konflikt może być dobry?
 • Jak pracuje się na potrzebach uczestników w celu uniknięcia trudnych sytuacji?

Lekcja 26 – Co robić?

 • Jakie są ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkolenia nauczycieli?
 • Jakie zasady regulują radzenie sobie z trudnymi sytuacjami?

Lekcja 27 – Komunikacja w konflikcie

 • Jak zarządzać komunikacją w trakcie trudnej sytuacji?
 • Jak efektywnie stosować komunikat „ja”?
 • Jakie są blokady w komunikacji w trakcie szkolenia nauczycieli?

Lekcja 28 – Aktywne słuchanie w trakcie szkolenia

 • Co utrudnia uczestnikom zrozumienie się w trakcie szkolenia?
 • Jakie techniki ułatwiają aktywne słuchanie?

Lekcja 29 – Stres

 • Jak radzić sobie ze stresem przed i w trakcie szkolenia?

MODUŁ 8 – ANDRAGOGIKA, CZYLI JAK UCZĄ SIĘ NAUCZYCIELE

Lekcja 30 – Andragogika – zasady ogólne

 • Kim był Thorndike i jak przełożyć jego zasady uczenia się dorosłych na środowisko uczących się nauczycieli?
 • Co to właściwie jest uczenie się?
 • Kiedy zmiana jest zmianą?

Lekcja 31 – Cykl Kolba

 • Jak przełożyć Cykl Kolba (cykl uczenia się dorosłych) na środowisko uczących się nauczycieli?
 • Co jest podstawowym źródłem wiedzy dla dorosłych?

Lekcja 32 – Motywacja

 • Czym jest motywacja zewnętrzna i wewnętrzna nauczyciela szkolącego się?
 • Jaki wpływ ma trener na poziom motywacji grupy?

Lekcja 33 – Mechanizmy dynamiki grupowej

 • Co to jest wpływ społeczny?
 • Co jest bardziej efektywne – praca w grupie czy praca indywidualna?
 • Jakie typowe zachowania przejawiają nauczyciele w grupach szkoleniowych?
 • Jakie role grupowe przyjmują nauczyciele w grupach?

MODUŁ 9 – BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA

Lekcja 34 – Kirkpatrick i jego poziomy

 • Na jakich poziomach badamy efektywność przeprowadzonego szkolenia wśród nauczycieli?
 • Co to są poziomy Kirkpatricka?
 • Czy wystarczy, że szkolenie się podobało i czy w ogóle powinno nas to obchodzić?

MODUŁ 10 – FEEDBACK – PROSZĘ I DAJĘ

Lekcja 35 – Trener daje feedback

 • Czym jest feedback? Jaka jest jego natura?
 • Czego nie powinno się robić, udzielając informacji zwrotnej?
 • Czy jest ogólny model udzielania informacji zwrotnej?

Lekcja 36 – Trener prosi o feedback

 • Jak otworzyć się na informację zwrotną na swój temat?
 • Jak poradzić sobie ze strachem związanym z oczekiwanym feedbackiem?
 • Dlaczego komunikacja jednokierunkowa nie działa dobrze w trakcie szkolenia?

MODUŁ 11 – ROZWÓJ TRENERA

Lekcja 37 – 12 głównych grzechów trenerskich

 • Jakie główne błędy popełniają trenerzy i jak im zapobiegać?
 • Jak umiejętnie wyznaczyć sobie krótko- i długotrwałe trenerskie cele rozwojowe?
 • Jak budować swoją trenerską asertywność?

Lekcja 38 – Jestem trenerem i co dalej?

 • Jaki jest Twój indywidualny styl trenerski?
 • Jak powinieneś rozwijać swoją wiedzę?
 • Jak kształtować swoją postawę trenerską?
 • Jak budować świadomość swoich mocnych i słabych stron?

Lekcja 39 – Umiejętności trenerskie. Podsumowanie

 • Zasady, które pomogą Ci podążać w kierunku stawania się dobrym trenerem.