SEMINARIA NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

W dniach 24-25 września 2020 r.nauczyciele Szkoły Ćwiczeń wzięli udział w czterech bardzo ciekawych seminariach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY

Przyroda Zachodniej Polski. Zwierzęta konfliktowe w miastach. Lubuski atlas ornitologiczny – ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej.

Prowadzący: prof. dr hab. Leszek Jerzak – Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI

Cyfrowe i internetowe narzędzia w edukacji

Prowadzący: dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk (z zespołem) – Kierownik Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ NIEMIECKIEGO

Seminaria prowadzone w języku angielskim oraz niemieckim.

JĘZYK ANGIELSKI:

Możliwości rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej na lekcji języka obcego (nauczanie komunikacyjne a konwersacyjne sprawności przetrwania; trening strategiczny; eTwinning jako projekt sprzyjający dialogowi kulturowemu).
Nuda a praktyczna nauka języka.

Prowadzący: dr hab. prof. UZ Joanna Zawodniak – Dyrektor Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

JĘZYK NIEMIECKI:

NiemieckiKognitywny – Emotywny – Komunikatywny. O potencjale dydaktycznym dyskursów w języku niemieckim.

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Zimniak – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.Wykorzystanie multimediów
w edukacji matematycznej ucznia; modelowania matematycznego, zadań konkursowych
i olimpijskich, oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach matematyki z zakresu: arytmetyki i algebry; planimetrii i stereometrii, funkcji i rachunku prawdopodobieństwa; zbierania i analizowania danych oraz ich wizualizacji.
Prowadzący: dr Krystyna Białek – Instytut Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kategorie: Aktualności