7 września 2020 r. nauczyciele języków obcych wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nauczyciele poznawali nowe narzędzia w edukacji – Science Workshops, wykorzystywali praktyczne narzędzia online ilustrujące rozkład sztucznych obiektów poruszających się wokół Ziemi – StuffInSpace,

EOBrowser – darmowe narzędzie pozwalające na analizę danych satelitarnych na wielu płaszczyznach.

Nauczyciele wzięli udział  warsztacie Fly me to the Moon oraz warsztacie praktycznym zrealizowanym na podstawie pomysłu Europejskiej Agencji Kosmicznej ,,Tworzymy lądownik księżycowy”, czyli staramy się zabezpieczyć ‘jajkonautę’ przed uszkodzeniem w trakcie lądowania w trudnych warunkach.

Druga część zajęć odbyła się w Centrum Przyrodniczym, gdzie uczestnicy spotkali się z naukowcem dr inż. Jakubem Kosteckim i wysłuchali wykładu na temat:  „Man and the environment.Soildegradation and reclamation”.

Nauczyciele mieli także możliwość poznania dobrych praktyk w nauczaniu języka obcego zintegrowanego z edukacją przyrodniczą w zakresie ochrony bioróżnorodności, a także uczestniczenia w zajęciach na sali stanowisk interaktywnych z wykorzystaniem tablic tematycznych w języku angielskim i niemieckim pod hasłem ,,Mój świat’’ (globalne ocieplenie, efekt cieplarniany, pacyficzne wyspy śmieci, etc. ).